13 Aug 2020
00:40:09
AlfaRSS.Info
Всички новини от България и света

Хороскопът за днес! Спокоен ден за две зодии…


ОВЕН В съ­бо­та проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ния­та, че някой ви шпио­ни­ра и оча­ква­те да ви нав­ре­ди. Възмож­но е някой от хо­ра­та око­ло вас да е проя­вил не­так­тич­но лю­бо­питс­тво по ва­ши­те де­ло­ви или лич­ни въп­ро­си. Въз­дър­жай­те се от гнев­ни...

The post Хороскопът за днес! Спокоен ден за две зодии… appeared first on Начало.

 
Чети напред
Вниамание: тази препратка може да води към не мобилна версия
Развлечение


m.AlfaRSS.Info е мобилна версия на автоматичния RSS агрегатор на новини
Новините се обновяват на всяка минута.
За контакти:
Новините и снимките принадлежат на техните автори и/или медията, която е предоставила достъп до тях чрез RSS/XML канал.

Page rendered in 0.0836 seconds with 3.36MB memory